Taket er husets femte og viktigste fasade. Det skal både beskytte huset mot snø, regn og vind, men er også viktig av estetiske og utseendemessige grunner. Valg av taktekking kan ha mye å si for hvordan huset fremstår.

Viktige ting å tenke på når du skal velge tak, er valget mellom takstein, takplater og takpanner, farge og overflatebehandlingen på tekkingen, samt behovet for sikringsutstyr, som snøfangere. Samtidig er det ikke alle som velger skråtak når de bygger – så hva er fordelene og ulempene med flate eller tilnærmet flate tak?

No articles found