Når et nytt hus begynner å nærme seg ferdig, er på mange måter en epoke over. Samtidig begynner en ny – for det er jo nå livet i det nye huset starter. Det første som skjer når huset er ferdig er at du skal gjennom overtakelsen der du formelt sett overtar huset og kan starte innflyttingen.

Ofte er det også nå arbeidet med uteområdene starter opp for alvor. Da går du går over fra å tenke på plank og plater til å så gress, opparbeide blomsterbed, bygge terrasse og alle andre ting som hører uteområdene til.