Både valg av kledning til ytterveggene og hva slags tak du velger har mye å si for hvordan huset fremstår. For ytterveggenes del handler det for eksempel om valget mellom stående og liggende kledning, omramming rundt vinduer og dører og hvorvidt du skal male, beise eller gå for en form for ubehandlet treverk. Dessuten kan du velge mellom ulike dimensjoner og profiler på kledningen, og på den måten påvirke husets uttrykk.

Taket bør vurderes som minst like viktig som ytterveggene – det er ikke helt uten grunn at taket omtales som husets femte fasade. Både fargevalg på tekkingen, type takstein eller plater og farge på detaljer som blikk, nedløp og takrenner er viktige ting å tenke på.

No articles found