Når byggeprosessen starter går det virkelig opp for de fleste at huset som til nå kun har vært på papiret, faktisk blir en realitet. I denne delen av byggeprosessen ruller gravemaskinene inn på tomten og gjør den klar for at det faktisk skal bygges. Deretter støpes platen, det legges radonmembran, rør og elektriske kabler. Så er faktisk alt klart for at huset kan reises.

Hvor lang tid det tar før bygget er reist, avhenger av byggemetoden. Bygger du med elementer tar det faktisk ikke mer enn én til to uker før du kan vandre rundt inne i det nye huset ditt.

No articles found